To archiwalna wersja strony Journal of KONBiN. Aktualna wersja znajduje się pod tym adresem: journalofkonbin.com

 

Journal of KONBiN powstało na bazie materiałów konferencyjnych, organizowanej od 2001 roku, Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa i Niezawodności (KONBiN). Od 2006 roku wybrane referaty konferencji jak również nadesłane akrtykuły po zrecenzowaniu i akceptacji kolegium redakcyjnego publikowane są w Journal of KONBiN. Journal of KONBiN jest ogólnodostępną platformą wymiany doświadczeń naukowych środowisk uniwersyteckich, pracowników instytutów badawczych oraz zaplecza naukowego firm produkcyjnych, zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką budowy i eksploatacji maszyn, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności. Journal of KONBiN jest kwartalnikiem.

Tematyka poruszana w Journal of KONBiN obejmuje m.in.:

  • Bezpieczeństwo i niezawodność systemów i obiektów technicznych, gotowość systemów, nieuszkadzalność i obsługiwalność obiektów technicznych, niezawodność oprogramowania komputerowego, niezawodność budowli.
  • Metody analizy ryzyka i bezpieczeństwa, ocena i predykcja zagrożeń oraz ryzyka i bezpieczeństwa.
  • Analizę niepewności i wrażliwości w modelowaniu bezpieczeństwa i niezawodności.
  • Czynnik ludzki w bezpieczeństwie i niezawodności, psychologię i socjologię w analizie bezpieczeństwa i niezawodności.
  • Metody eksperckie i inne, optymalizację niezawodności i bezpieczeństwa, systemy zarządzania jakością.
  • Regulacje i standardy w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności, zarządzanie bezpieczeństwem i niezawodnością, bazy danych.
  • Przewidywanie i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom naturalnym i technicznym, modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, systemy przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym, metody badania wypadków, zagadnienie ryzyka w ubezpieczeniach.Tematyka czasopisma obejmuje takie obszary zastosowań jak: administracja państwowa i samorządowa, edukacja i szkolenie, energetyka, informacja i łączność, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i wodna, technika lotnicza, ochrona środowiska, przemysł spożywczy, przemysł, ratownictwo, rolnictwo, transport, ubezpieczenia.

ISSN 1895-8281
e-ISSN 2083-4608

Journal of Konbin znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki 1.12.2021 r.  - 40 pkt. (pozycja 24148).