ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW:

 

  • Każdy publikowany w czasopiśmie artykuł musi zostać zrecenzowany.  

  • Recenzenta wybierają redaktor naczelny lub zastępcy redaktora naczelnego spośród naukowców (co najmniej ze stopniem doktora) specjalizujących się w danej tematyce.

  • Wybrany recenzent nie może wchodzić w konflikt interesów z autorami prac (pokrewieństwo, bezpośrednia relacja osobista, podległość służbowa). 

  • Recenzje są anonimowe (double blind review) – zarówno autor nie zna tożsamości recenzenta, jak i recenzent nie zna tożsamości autora. 

  • Recenzent wypełnia formularz recenzji otrzymany od redakcji. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym stwierdzeniem dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.

  • Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi artykułu. Autor uwzględnia uwagi recenzenta i wprowadza poprawki do tekstu. W przypadku gdy nie zgadza się ze zdaniem recenzenta, swoją opinię przekazuje redakcji. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny lub zastępcy redaktora naczelnego.

  • Zgodnie z dobrymi praktykami w nauce, recenzent nie może wykorzystywać informacji z artykułu przed jego publikacją. 

  • Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują darmowy egzemplarz czasopisma.

 

Formularz recenzencki do pobrania

 

Recenzenci artykułów w latach 2020–2021

1. dr hab. inż. Mirosław ADAMSKI (Lotnicza Akademia Wojskowa)
2. prof. dr hab. Stefan ANTCZAK (Akademia Sztuki Wojennej)
3. prof. Israel ARNEDO GIL (Universidad Pública de Navarra)
4. dr hab. inż. Adam BARTNICKI (Wojskowa Akademia Techniczna)
5. dr inż. Lesław BICHAJŁO (Politechnika Rzeszowska)
6. dr hab. inż. Ryszard CHACHURSKI (Wojskowa Akademia Techniczna)
7. dr hab. inż. Kazimierz CHOROŚ (Politechnika Wrocławska)
8. dr hab. inż. Katarzyna CHRUZIK, prof. Akademii WSB
9. dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK, prof. Lotniczej Akademii Wojskowej
10. ppłk dr inż. Maciej DORCZUK (Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej)
11. dr hab. inż.  Łukasz DZIUDA, prof. Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
12. dr hab. inż. Teresa ABRAMOWICZ-GERIGK, prof. Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
13. prof. dr hab. inż. Włodzimierz GOGOŁEK (Uniwersytet Warszawski)
14. dr hab. inż. Paweł GOŁDA, prof. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
15. prof. dr hab. inż. st. of. Lucjan GUCMA (Akademia Morska w Szczecinie)
16. dr inż. Krzysztof GRZELAK (Wojskowa Akademia Techniczna)
17. ppłk dr inż. Maciej HENZEL (Wojskowa Akademia Techniczna)
18. dr hab. inż. Volodomyr HUTSAYLYUK (Wojskowa Akademia Techniczna)
19. prof. dr hab. inż. Ilona JACYNA-GOŁDA (Politechnika Warszawska)
20. dr hab. inż. Kazimierz JAMROZ, prof. Politechniki Gdańskiej
21. prof. dr hab. inż. Antoni JANKOWSKI (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
22. ppłk dr inż. Michał JASZTAL (Wojskowa Akademia Techniczna)
23. dr hab. inż. Wojciech JURCZAK (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
24. dr hab. inż. Adam KADZIŃSKI (Politechnika Poznańska)
25. kpt dr inż. Piotr KĘDZIERSKI (Wojskowa Akademia Techniczna)
26. Kathleen D. KLINICH, Ph.D. (University of Michigan)
27. prof. dr hab. inż. Sylwester KŁYSZ (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
28. dr inż. Robert KONIECZKA (Politechnika Śląska)
29. dr inż. Grzegorz KOWALCZYK (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
30. prof. Grzegorz KOWALECZKO (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
31. prof. dr hab. Andrzej KULCZYCKI (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
32. płk dr hab. inż. Przemysław KUPIDURA, prof. Wojskowej Akademii Technicznej
33. prof. dr hab. inż. Jerzy KWAŚNIEWSKI (Akademia Górniczo-Hutnicza)
34. dr hab. inż. Marek LANDOWSKI, prof. Akademii Morskiej w Szczecinie
35. dr hab. inż. Dariusz LASKOWSKI, prof.Wojskowej Akademii Technicznej
36. płk dr hab. inż. Mariusz MAGIER, prof. Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
37. dr hab. inż. Jacek MENDALA, prof. Politechniki Śląskiej
38. prof. dr hab. inż. Jerzy MERKISZ (Politechnika Poznańska)
39. prof. dr hab. inż. Eligiusz MIELOSZYK (Politechnika Gdańska)
40. dr Piotr MIGUS (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
41. płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. Wojskowej Akademii Technicznej
42. prof. dr hab. Piotr NIEDZIELSKI (Uniwersytet Szczeciński)
43. dr hab. Marzena NOWAKOWSKA, prof. Politechniki Świętokrzyskiej
44. dr hab. inż. Jan PILA, prof. Politechniki Śląskiej
45. dr inż. Franciszek RESTEL (Politechnika Wrocławska)
46. dr hab. inż. Adam ROSIŃSKI, prof. Politechniki Warszawskiej
47. dr hab. inż. Maciej ROSKOSZ, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej
48. dr inż. Jarosław SARNECKI (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
49. płk dr inż. Lucjan SETLAK (Lotnicza Akademia Wojskowa)
50. prof. dr hab. inż. Krzysztof SIBILSKI (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
51. dr inż. Ireneusz SZACHOGŁUCHOWICZ (Wojskowa Akademia Techniczna)
52. dr hab. inż. Andrzej SZELMANOWSKI, prof. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
53. prof. dr hab. inż. Janusz SZPYTKO (Akademia Górniczo-Hutnicza)
54. dr Justyna TOMASZEWSKA (Lotnicza Akademia Wojskowa)
55. prof. dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI (Politechnika Poznańska)
56. dr Adam TOROK (Budapest University Of Technology And Economics)
57. dr hab. Agnieszka TUBIS (Politechnika Wrocławska)
58. dr hab. inż. Leszek UŁANOWICZ, prof. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
59. mjr dr inż. Michał WACHŁACZENKO (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
60. ppłk dr inż. Mariusz WAŻNY (Wojskowa Akademia Techniczna)
61. dr hab. inż. Sylwia WERBIŃSKA-WOJCIECHOWSKA (Politechnika Wrocławska)
62. ppłk dr hab. inż. Mariusz WESOŁOWSKI, prof. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
63. dr hab. inż. Maciej WITEK (Politechnika Warszawska)
64. dr hab. inż. Mirosław WITOŚ, prof. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
65. prof. dr hab. inż. Krzysztof ZBOIŃSKI (Politechnika Warszawska)
66. dr hab. inż. Mariusz ZIEJA, prof. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
67. dr Mirosław ZIEJA (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
68. dr hab. inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI, prof.Wojskowej Akademii Technicznej